Bli medlem

For English See Below

Meld deg inn her. 

Register for membership here.

OSI Friidrett er en undergruppe av Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI). Alle OSI-medlemmer betaler et kontingent på 120,- per semester for studenter og 200,- for ikke-studenter og medlemmene kan deretter melde seg inn i undergruppene (men må betale eget medlemskontingent til de respektive gruppene).

OSI Friidretts medlemskontingent er i dag 100,- for studenter og 300,- for ikke studenter per semester. Disse pengene går uavkortet til gruppas aktiviteter, treninger og sosiale happenings.

Som medlem får et godt treningstilbud, mulighet til å delta på turer og kurs som arrangeres av gruppa.

Studenter kan også få refundert deler av startkontingenten til løp, 50 % refusjon av sti-, skogs- og gateløp og 100 % refusjon av baneløp.

Kriteriene for refusjon:
– Du melder deg på løpet som OSI (Oslostudentenes IK – Friidrett)
– Er aktiv i klubben
– Fullfører løpet
– Løper løpet i OSI Friidrett drakt.
* Det er ikke helt avklart i styret hvordan dette blir i 2018, ta kontakt.

Meld deg inn her. 

Etter at du har registrert deg vil du motta en faktura fra OSI Friidrett og en fra OSI.

English

OSI Athletics (Running Club) is a subgroup Oslo Student Sports Club (OSI). All OSI members pay a fixed OSI fee of NOK 120, – pr semester (six months) to the central administration (200 ,- if you are a non-student), then you choose freely from the list of groups available and pay individual semester fees for those you would like to be a part of.

OSI Friidretts membership fee is today NOK 10, – for students and 300, – for non-students per semester. This money will go to the group’s activities, trainings and social happenings.

As a member you get access to our trainings, social events, opportunity to attend tours and courses organized by the group.
Student can also refunded parts of the start/entry fees for races, 50% for road- and trail-races and 100% for track races.

Refunds criteria’s:
– You sign up for the course as OSI (Oslostudentenes IK – Friidrett)
– Active member of the club (regularly on training ect)
– Finish the race
– Run the race in OSI Friidrett suit.
* It is not fully explained by the board how this will be in 2018, please contact.

Register for membership here.

After you registration, you will receive an invoice from OSI Athletics and one from OSI.